Protecția datelor cu caracter personal

USTUNKARLI și-a luat angajamentul să îți respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

Îți păstrăm datele în siguranță

USTUNKARLI îți păstrează datele în siguranță. Am luat toate măsurile tehnice și organizaționale pentru protejarea și securizarea datelor.

Ce se intamplă cu datele tale la USTUNKARLI?

Atunci când utilizezi  serviciile noastre, ne oferi acces la câteva date personale și date personale cu caracter special. Mai jos sunt câteva exemple de situații în care noi folosim aceste date:

Să îți facilităm accesul la serviciile noastre.

Să îți putem răspunde la întrebările sau reclamațiile pe care le ai în privința serviciilor noastre

Să îmbunătățim serviciile noastre

Să răspundem întrebărilor legate de factură.

Permisiunile tale

Ai posibilitatea să îți exprimi acordul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal și caracter special, inclusiv a codului numeric personal și/sau al unor afecțiuni, în condițiile descrise în “Politica GDPR” disponibilă pe www.ustunkarliro. Vei beneficia astfel de servicii și de oferte personalizate, adaptate nevoilor tale, astfel încât să ai parte de cele mai bune servicii USTUNKARLI.

Înțelegând modul în care utilizezi serviciile USTUNKARLI, îți putem îmbunătăți modul de viață si productivitatea angajatilor și îți putem oferi servicii adaptate nevoilor tale. Îți putem recomanda servicii și produse de interes pentru tine.

Datele cu caracter personal și caracter special pe care le colectăm despre tine.

Informațiile pe care le colectăm despre tine și modul în care le colectăm pot varia în funcție de produsele și serviciile pe care le utilizezi și la care subscrii, modul în care ai utilizat produsele și serviciile și modul în care ai interacționat cu USTUNKARLI chiar dacă nu eşti client (ești aparținător sau împuterncit al clientului etc).

USTUNKARLI va prelucra datele tale cu caracter personal și caracter special în baza următoarelor:

Executarea sau încheierea contractului cu tine  pentru deserivrea ta sau pentru a da curs solicitărilor tale. Acest lucru ne permite, de asemenea, să îți emitem factura   în funcție de produsele și serviciile pe care le-ai utilizat.

Interesele comerciale legitime ale USTUNKARLI, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității datelor, produselor și serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele tale, evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor tale. În plus, în unele cazuri ai dreptul de a te opune acestei prelucrări. Pentru informații suplimentare, te rugăm să consulți secțiunea Drepturile tale din această informare.

Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale,  care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul tău de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul produselor și serviciilor de asistență juridică ce vor fi prestate;

Consimțământul pe care îl acorzi atunci când USTUNKARLI nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment.

Vom colecta datele tale cu caracter personal și caracter special atunci când, de exemplu:

  • Cumperi sau utilizezi oricare dintre produsele și serviciile noastre;
  • Te interesezi sau soliciți informații privind un anumit produs sau serviciu;
  • Te abonezi la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
  • Ne contactezi prin diverse canale;
  • Vizitezi sau navighezi pe site-ul USTUNKARLI;

Ai acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi în ceea ce privește informațiile cu caracter personal și caracter special;

Atunci când datele tale cu caracter personal și caracter special sunt publice;

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens.

Tipurile de informații pe care le putem avea sunt, dacă este cazul:

Numele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, numărul tău de telefon fix și/sau mobil, data nașterii, sexul și adresa de e-mail;

Informații privind cardul tău de credit sau de debit, informații privind contul tău bancar și alte informații bancare. Vom colecta aceste date necesare strict pentru prelucrarea unei plăți ori de câte ori faci o achiziție;

Contactul tău cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ai făcut către unul dintre centrele noastre de contact, serviciul de Live Chat, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;

Informații privind contul tău, cum ar fi datele plăților datorate sau primate.

Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și serviciile de pe site-ul nostru;

Preferințele tale pentru anumite produse, servicii  atunci când ne spui care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizați produsele și serviciile noastre;

Pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor oferite, convorbirea cu consultanții noștri ar putea fi înregistrată și transcrisă în format text. Dacă ești de acord să autorizezi înregistrarea și transcrierea, continuă apelul cu consultanții noștri. În cazul în care nu dorești acest lucru, te rugăm să închizi apelul și să ne contactezi prin celelalte mijloace de comunicare.

Vom utiliza datele tale cu caracter personal și caracter special în următoarele scopuri:

 

Pentru deservirea cu produse și prestarea serviciilor noastre

Prelucrarea comenzii tale și furnizarea produselor și serviciilor dorite

Pentru prelucrarea produselor și serviciilor pe care le-ai achiziționat de la noi, precum și pentru a te ține la curent cu evoluția comenzii tale;

Facturare și relații cu clienții

Pentru a îți emite factura pentru utilizarea produselor și serviciilor noastre;

Pentru a te contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ai furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem încasa plata;

Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le poți avea în legătură cu produsele și serviciile noastre.

De asemenea, vom utiliza datele tale cu caracter personal și caracter special în scopul verificării identității tale sau al aparținătorilor, respective al împuterniciților legali acolo unde este cazul.

Mesaje privind produsele și serviciile

USTUNKARLI utilizează date cu caracter personal și caracter special dar USTUNKARLI creează rapoarte de management agregate și statistice din aceste informații care nu te identifică în mod individual. De asemenea, USTUNKARLI poate prelua aceste date cu caracter personal și caracter special și le poate anonimiza pentru a realiza o analiză mai aprofundată a produselor și serviciilor noastre. Aceasta contribuie la dezvoltarea produselor și serviciilor oferite clienților de către USTUNKARLI fără a identifica clienții într-un mod individual.

Te vom contacta cu mesaje ale serviciului de relații cu clienții pentru a-ți furniza informații la zi în legătură cu produsele și serviciile noastre, sau pentru a te informa cu noutățile legislative din domeniu.

Pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor pe care ți le oferim

Îmbunătățiri și inovații privind produsele și serviciile noastre

Colectăm informații anonime, fără elemente de identificare sau agregate în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor pe care le oferim tuturor. Niciuna dintre aceste date analitice nu poate duce la identificarea ta.

Marketing și individualizarea produselor și serviciilor pe care ți le oferim

Marketing

În calitate de client al nostru, dacă ți-ai dat consimțământul, te vom ține la curent în general cu privire la noile produse și servicii, îți vom trimite buletine informative sau cărți albe, te vom invita să participi la un studiu sau te vom informa cu privire la ofertei. Individualizăm aceste mesaje în baza tipurilor de produse și servicii pe care le-ați achiziționat de la noi.

Dacă ne-ai dat permisiunea, te vom contacta și pentru a-ți aduce la cunoștință produsele și serviciile USTUNKARLI;

Te vom contacta prin poștă, online, telefonic;

Cercetare și analiză

Avem o procedură strictă privind cazurile de utilizare prin care se impune realizarea de verificări privind respectarea legislației privind protecția vieții private și a datelor înainte de a începe orice caz de utilizare. Avem reguli stricte care asigură anonimizarea sau eliminarea elementelor de identificare din datele cu caracter personal și caracter special la stadiul adecvat al procedurii.

 

Utilizăm analizele pentru:

Cercetare de piață și pentru a realiza analize de cercetare și statistice, inclusiv monitorizarea modului în care clienții noștrii utilizează produsele și serviciile noastre, în mod anonim sau personal;

Modalitatea în care facem schimb de date cu caracter personal și caracter special

Dacă este cazul, facem schimb de informații cu caracter personal și caracter special cu:

Parteneri sau agenți implicați în livrarea produselor și serviciilor pe care le-ai comandat sau utilizat;

Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege;

O terță parte sau un organ, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale sau de reglementare;

Managementul fraudelor și aplicarea legii

Vom dezvălui informații dacă acest lucru este justificat în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau a proteja interesele clienților noștri.

De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile tale pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele tale cu caracter personal și caracter special vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea și în baza unei evaluări exhaustive a tuturor cerințelor legale.

Terțele părți cu care lucrăm

Dacă ai achiziționat produse și servicii USTUNKARLI utilizând o terță parte sau o organizație parteneră, de multe ori trebuie să facem schimb de informații cu acestea ca parte a acțiunii de administrare a acelei relații– de exemplu, pentru identificarea comenzii tale, serviciului solicitat de tine și pentru a face plata către aceste terțe părți sau organizații.

Dacă am încheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a ne presta servicii sau a presta un serviciu în numele nostru, iar aceștia pot avea acces la datele tale cu caracter personal și caracter special, nu îi autorizăm să utilizeze sau să dezvăluie datele tale cu caracter personal și caracter special decât în legătură cu prestarea produselor și serviciilor lor.

Colectăm și combinăm informații în scopul de a monitoriza utilizarea de către tine a produselor și serviciilor, precum și utilizarea acestora de către ceilalți clienți ai noștri, precum și pentru a ne ajuta să îmbunătățim calitatea produselor și serviciilor oferite.

Transferuri internaționale de date

În prezent, datele noastre sunt păstrate în locațiile noastre din Romania.

Durata de păstrare a datelor tale cu caracter personal și caracter special

Vom stoca informațiile tale atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar.

Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom prelucra datele tale pe perioada existenței unui contract între tine și USTUNKARLI. Romania, plus o perioadă de cinci ani de la încetarea acestuia.

Păstrarea în siguranță a datelor tale cu caracter personal și caracter special

Avem echipe de securitate specializate care analizează și îmbunătățesc în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor tale cu caracter personal și caracter special împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.

Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dumneavoastra pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.

Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal și caracter special care nu ține de controlul nostru.

Drepturile tale

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal și caracter special

Ai dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu tine, dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau în cazul în care consideri că acestea pot fi incorecte poți contacta echipa noastră de Relații cu Clienții.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal și caracter special

Ai dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal și caracter special pe care le deține USTUNKARLI în legătură cu tine. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, te rugăm să contactezi echipa de Relații cu Clienții.

Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul de a putea lua cu tine datele proprii pe care ni le-ai comunicat în anumite circumstanțe. De exemplu, USTUNKARLI se asigură că îți poți lua datele.

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal și caracter special

În anumite circumstanțe, ai dreptul de a te opune prelucrării de către USTUNKARLI a datelor tale cu caracter personal și caracter special.

Pentru a nu mai primi mesaje de marketing:

Dacă nu dorești să mai primești mesaje de marketing din partea USTUNKARLI privind produsele și serviciile și produsele noastre poți opta pentru a renunța la toate comunicările de marketing.

Cum să înaintezi o plângere

Dacă dorești să ne contactezi în legătură cu oricare dintre drepturile tale sau să faci o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele tale cu caracter personal și caracter special, te rugăm să contactezi echipa noastră de Relații cu Clienții sau trimite-ne un e-mail. Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă ai în continuare nemulțumiri, poți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal și caracter special – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor tale cu caracter personal și caracter special

În cazul în care consideri că datele pe care le deținem cu privire la tine sunt incorecte sau consideri că nu ar trebui să prelucrăm datele tale, te rugăm să contactezi echipa noastră de Relații cu Clienții pentru o discuție în legătură cu drepturile pe care le ai. În anumite circumstanțe, vei avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

Dreptul de ștergere

USTUNKARLI urmărește să prelucreze și să păstreze datele tale doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, ai dreptul de a ne solicita să ștergem datele tale cu caracter personal și caracter special pe care le deținem. În cazul în care consideri că îți păstrăm datele mai mult decât este necesar, ar fi bine să verifici mai întâi la serviciul de Relații cu Clienții datele care le păstrează USTUNKARLI. Este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal și caracter special.